Podatki w Hiszpanii – poradnik dla turystów i biznesmenów

Planując wycieczkę do Hiszpanii albo otwarcie tam własnego biznesu warto zapoznać się z tamtejszym systemem podatkowym. Jest on w pewnych względach podobny do polskiego, ale są także różnice, o których warto wiedzieć.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podobnie jak w Polsce również w Hiszpanii obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych i powiększenia majątku. Do jego płacenia zobowiązane są wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące w Hiszpanii oraz jej obywatele. Zwolnieni z niego są natomiast dyplomaci i osoby delegowane do pracy w tym kraju. Hiszpański PIT nosi nazwę Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, czyli w skrócie I.R.P.F. Wysokość podatku nie jest jednolita dla całego kraju. Składają się bowiem na niego stawki ogólne oraz stawki ustalane przez wspólnoty autonomiczne. Zatem wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych i powiększenia majątku oraz ulgi, z których można skorzystać zależą od miejsca zamieszkania. Kwota wolna od podatku w tym kraju wynosi 17707 euro.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W Hiszpanii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Dla dużych przedsiębiorców oraz firm, które w minionym roku rozliczeniowym osiągnęły dochód powyżej 120 202,41 euro stawka ta wynosi 30%, natomiast małe firmy są zobowiązane do uiszczenia podatku w wysokości 23%. Ten podatek zobowiązane są płacić osoby prawne, które mają siedzibę na terytorium Hiszpanii, siedziba zarządu znajduje się w kraju nad Tagiem lub firmy, które zostały założone na prawie hiszpańskim.

Podatek VAT

Od 2012 r. w Hiszpanii obowiązuje 21% podatku VAT, jednak niektóre dobra i usługi mają inne stawki. W Hiszpanii przewóz osób, usługi hotelowe, restauracje oraz wejścia do instytucji kultury objęte są obniżoną stawką – 10%. Przedsiębiorcy, którzy planują rozliczać się z podatku od towarów i usług na Półwyspie Iberyjskim powinni szczegółowo zapoznać się z zasadami VAT w Hiszpanii oraz formami rozliczenia i prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym kraju.

Więcej o podatku VAT w Hiszpanii znajdziesz na: https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-podatkowe/